اجرای طرح مدام در مجتمع آموزشی اتفاق


اجرای طرح مدام در مجتمع آموزشی اتفاق
اجرای طرح مدام از شکل نمایشی به واقعی ارتقا داده شده و دانش آموزان با این روش برای اداره بهتر جامعه در آینده آماده خواهند شد. اجرای این طرح دانش‏ آموزان را از آموزش سنتی و تئوری به سوی آموزش تلفیقی همراه با اندیشه، عمل و مشارکت گروهی دانش‏ آموزان در حوزه‎ی شناختی سوق می‏دهد .با اجرای طرح مدام دانش‏آموزان در اداره‎ی مدرسه سهیم می‏شوند، ضمن این‏که این امر باعث اغنای روانی و اجتماعی آنان و در نتیجه آمادگی برای قبول مسئولیت‏های دیگر خواهد شد.با اجرای طرح مدام در مدرسه می توان به راحتی استعدادیابی کرده و دانش آموزان خلاق در زمینه های مختلف آموزشی را شناسایی کرد.طرح حاضر بر آن است تا با به کارگیری دانش آموزان مبتکر و خلّاق ، و استفاده از توانمندی های آنان با بهره گیری از ظرفیت های موجود مدرسه زمینه های مشارکت دانش آموزان را در اداری امور آموزشی و اداری مدرسه فراهم آورده ، و امکان رشد و تعالی استعداد های ذاتی ، مهارت های زندگی و اجتماعی و مسئولّیت پذیری آنان را مهیّا سازد. گردد.
در مجتمع اتفاق نیز این طرح با نظارت و همکاری مدیریت مجتمع سرکار خانم پذیرا،همکاران گرامی و دانش آموزان در تاریخ 25/10/1392 برگزار گردید.

 

طرح مدام

طرح مدام

طرح مدام

طرح مدام

طرح مدام

طرح مدام

طرح مدام

طرح مدام

طرح مدام