حنوکاحنوکا به زبان عبری به معنای افتتاح یا گشایش است و نام جشنی است که یهودیان به مناسبت بازگشایی بیت همیقداش (بیت المقدس) و آزادی اورشلیم از تصرف یونانی ها ( در سال 164 ق. م)برگزار می کنند. تقریبا دو ماه پس از پایان عید سوکوت، در روز 25 ماه عبرى کیسلو، جشن هشت روزه حنوکا آغاز مى گردد. در این هشت روز یهودیان سراسر جهان در منورا ( شمعدان مخصوص )شمع روشن می کنند تا معجزه جشن حنوکا یاد آوری شود. بنابر این حنوکا جشنى یهودى است که در آن شمع روشن مى کنند.
امسال نیز با نظارت سرکار خانم پذیرا، مدیریت مجتمع اتفاق و همکاری های صمیمانه سرکار خانم حنوکایی دبیر محترم دینی مجتمع و سرکار خانم سله، سرکار خانم دکتر لاویان ،سرکار خانم امیدی و جناب آقای دیلمانی اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان، این مراسم هرچه باشکوه تر در سالن مجتمع برگزار شد . هم چنین شمع هایی به رسم یادبود و بزرگداشت این جشن بزرگ به دانش آموزان اهدا گردید.
 

مراسم حنوکا

مراسم حنوکا

مراسم حنوکا

مراسم حنوکا

مراسم حنوکا

مراسم حنوکا

مراسم حنوکا

مراسم حنوکا

مراسم حنوکا

مراسم حنوکا