هفته نیروی انتظامی

حفظ امنیت و حراست از جامعه مسئولیت سنگینی است که یک فعالیت شبانه روزی را می طلبد و ماموران نیروی انتظامی نیز تاکنون در این مسئولیت خطیر کاملا موفق بوده اند.
کمک و همراهی جامعه، مردم، جوانان و نوجوانان با نیروهای انتظامی موجب آرامش و ایجاد امنیت و کاهش ناهنجاری های اجتماعی می شود که با گسترش برنامه های متنوع فرهنگی نیروی انتظامی در مدارس می توان ارتباط مطلوبی بین دانش آموزان و نیروهای انتظامی برقرار کرد. از این رو برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان مجتمع اتفاق ، با انجام هماهنگی /های لازم ترتیبی اتخاذ گردید تا ایشان در مورخ 15/7/1392 بازدیدی از کلانتری داشته باشند .
سیزدهم تا نوزدهم مهر، هفته بزرگداشت نیروی انتظامی در كشور است.
 

هفته نيروي انتظامي

هفته نيروي انتظامي

هفته نيروي انتظامي

هفته نيروي انتظامي