گردش های علمی

گردش علمي به عنوان یک رسانه آموزشی به دانش آموزان امكان مي دهد كه از طريق مشاهده طبيعت, وقايع, فعاليت ها, اشياء و مردم تجريه علمي بدست آورند. در گردش علمي دانش آموزان با مشاهده واقعيتها مي توانند مفاهيمي را كه در در كلاس مورد بحث قرار مي گيرد, بهتر در ذهن خود بپرورانند و معلم مي تواند با استفاده از اين شيوه ، كنجكاوي فراگيران را درباره موضوعي خاص بر انگيزد. در بعضي موارد, مي توان از گردش علمي براي جمع آوري اطلاعات لازم براي انجام گرفتن آزمايش, يا يك پروژه, بهره گرفت .
یکی از راههای موثر علاقمند کردن دانش آموزان به کلاس و مدرسه و ایجاد جذابیت در آن وجلوگیری از خستگی مضاعف آنها ، برگزاری بازدید علمی و اردو در طی سال تحصیلی است . با توجه به این امر مهم ، امسال نیز بازدید های علمی و تفریحی برای دانش آموزان مجتمع اتفاق برگزار شده است. تمامی بازدیدها زیر نظر مستقیم سرکار خانم پذیرا، مدیریت محترم مجتمع ، انجام هماهنگی های لازم توسط سرکار خانم جلالی، مربی پرورشی و تلاش های دلسوزانه و همکاری های بی دریغ توسط سرکار خانم دکتر لاویان ، رئیس انجمن اولیا و مربیان و هم چنین سرکار خانم امیدی و سرکار خانم سله انجام شد .
 

گردش علمی

گردش علمی

گردش علمی

گردش علمی