آیین نامه و میثاق نامه دانش آموزان مدرسه اتفاق:

ما دانش آموزان مجتمع آموزشی اتفاق دو هدف مشخص و مهم به شرح زیر داریم:
الف) موفقیت در یادگیری و آزمون های دروس

ب) کسب رتبه و مقام و کارنامه درخشان و ارتقا به پایه بالاتر و ورود پیروزمندانه به دانشگاه های برتر در رشته های دلخواه.
بنابراین با توکل به خدا و تلاش و همت خویشتن و همه کسانی که دل در گرو موفقیت ما دارند صادقانه پیمان می بندیم که :
1) راس ساعت 7:25 در مدرسه حاضر و در کمال نظم و آرامش در مراسم صبحگاهی شرکت نمایم.
2) در کمال سادگی و آراستگی در شان دانش آموز با رعایت فرم مدرسه در محیط مجتمع حضور یابم و از پوشش نامناسب خودداری نمایم.
3) از همراهی وسایل غیر ضروری و تجملی "کتب، مجله، cd، تلفن همراه، زیور آلات و ... " خودداری نمایم.
4) حضور خود را قبل از دبیر واجب و خروج هنگام اتمام درس پس از دبیر را لازم می دانم.
5) در برخورد با اولیای مدرسه و دانش آموزان با کمال ادب و احترام رفتار نمایم و رفتار مودبانه را نمایانگر شخصیت والای خود می دانم.
6) حفظ نظم و آرامش در کلاس و توجه به درس و عمل به توصیه دبیران و بهره گیری از آنان را در کلاس درس نشانگر آشنایی کامل به حقوق خود و سایر همکلاسی ها می دانم و عمل به آنها را بر خویش واجب می شماریم. آرامش شعار ماست و کوشش می کنیم آن را تا حد اعلی حفظ و به دیگران منتقل نماییم.
7) مدرسه خانه ی ماست اموال و امکانات به صورت امانتی گرانبها نزد ما می باشد و مسلما امانت داری صادق برای خانه ی خود خواهم بود.
8) تلاش می کنیم نهایت همکاری را با اولیای مدرسه در زمینه های علمی، پژوهشی و شرکت در مسابقات المپیاد ها، همایش ها و گرد همایی ها داشته باشم و موجبات افتخارات و سربلندی را برای خود، مدرسه و جامعه کلیمی فراهم نمایم.
9) با اعضای شورای دانش آموزی همکاری داشته و با نظرات و پیشنهادات سازنده خود در بهبود وضعیت مدرسه بکوشم و در مراسم ها و مراسم خاص شرکت فعال داشته باشیم.
10) ما یقین داریم که رعایت نکردن و بی توجهی به هر یک از موارد بالا موجب زیان رساندن به خود و دیگران و کل جامعه خواهد شد این بی توجهی را ناهنجاری بشمار می آورم و شدیدا از آن خودداری می نمایم.