مراسم سيزده آبان

سیزدهم روز آبان در تقویم جمهوری اسلامی به نام روز دانش آموز ثبت شده است. این مناسبت یادآور حادثه ای است که در 13 آبان سال 57 اتفاق افتاده است . 13 آبان در تاریخ انقلاب اسلامی برگی زرین و مقطعی حساس و مناسبتی پرخاطره است. در روز 13 آبان 1357 فرزندان امام و صدها دانش آموز و دانشجو در مقابل دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف با شعار درود بر خمینی و مرگ بر شاه پایه‌های حکومت را به لرزه در آوردند و با گلوله های مأموران شاه به خاک و خون غلتیدند . به همين مناسبت در مجتمع آموزشي اتفاق در تاريخ 14/8/1391 برنامه عروسكي موزيكال برگزار شد كه طي آن هدايايي به عنوان يادبود به دانش آموزان اهدا گرديد .

 
 

مراسم سيزده آبان

مراسم سيزده آبان

 

مراسم سيزده آبان

 

مراسم سيزده آبان

مراسم سيزده آبان

مراسم سيزده آبان