اخبار 91

مراسم شروع سال تحصیلی
موفقیت در مسابقات قصه نویسی
هفته نیروی انتظامی
بازدید از کارخانه شیر پاک
برگزاری نمایشگاه کتاب در مجتمع اتفاق
بازدید از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی
حنوکا
ایلانوت
آشنايي دانش پدافند غير عامل
مسابقات آمادگي جسماني
آشنايي باآلودگي هوا و راه هاي جلوگيري
بازديد از مركز خلاقيت ها
تشويق دانش آموزان
انجمن اوليا و مربيان
مراسم سيزده آبان
مانور زلزله
شورای دانش آموزی
دهه فجر
موفقیت در مسابقه ادبی پرسش مهر