برگزاری نمایشگاه کتاب در مجتمع اتفاق

مطالعه باعث پیشرفت تحصیلی است.

مطالعه غیر درسی، باعث بالا رفتن سطح فکر و فعال شدن ذهن کودکان و نوجوانان است. وقتی سطح فکر دانش آموز بالا رفت و ذهن او فعال شد، امکان فراگیری درسهای مدرسه برایش بهتر فراهم می شود. یعنی ذهن او آمادگی بیشتری را برای یادگیری ریاضی، ادبیات، تاریخ و خواهد داشت و این مطلبی است که تجربه آن را بارها ثابت کرده است.

یکی از راه های تشویق دانش آموزان به مطالعه ، برگزاری نمایشگاه کتاب در مدرسه می باشد ، که این مهم با تلاش های سرکار خانم رحمانی و سرکار خانم جلالی در تاریخ 16 آبان در مجتمع اتفاق برگزار شد .

برگزاری نمایشگاه کتاب در مجتمع اتفاق
برگزاری نمایشگاه کتاب در مجتمع اتفاق
برگزاری نمایشگاه کتاب در مجتمع اتفاق
برگزاری نمایشگاه کتاب در مجتمع اتفاق