بازدید از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران

بسیاری از دانشمندان و روانشناسان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پایه گذاری می شود و آموخته های این دوران ، تاثیر عمیقی بر آینده ی زندگی فرد دارد. بنابراین اگر مطالب خواندنی مفید و سازنده در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد و آنها از همان سنین کودکی به مطالعه عادت کنند ، راه و رسم زندگی را خواهند آموخت و تحت تاثیر داستانها و کتابهای آموزنده، به رشد و تعالی خواهند رسید و در آینده نیز برای حل مشکلات خود از کتاب کمک خواهند گرفت. در همین راستا ، با مدیریت سرکار خانم رحمانی و تلاش های سرکار خانم حنوکایی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با کتب مختلف و افزایش علاقه ایشان به کتاب و کتاب خوانی بازدیدی از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران انجام گرفت .

بازدید از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران
بازدید از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران
بازدید از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران
بازدید از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران
بازدید از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران
بازدید از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران
بازدید از کتاب خانه انجمن کلیمیان تهران