حنوکا

يكي از مهمترين اعياد و آيين مراسم يهود ، جشن حنوكا مي باشد . حَنوکا به معناي  افتتاح یا گشایش است و به عیدی داده شده است که در سال 165 قبل از میلاد پس از گشایش بیت همیقداش و آزادی اورشلیم توسط حشمونائیم از تصرف یونانی ها مرسوم گردید. این عید از 25 ماه عبری کیسلو شروع می شود و هشت روز ادامه دارد. كليميان به مدت هشت شب به يادبود اين معجزه بزرگ شمع روشن می کنند .

يكي ديگر از افتخارات مجتمع آموزشي اتفاق ، برگزاري هر ساله اين مراسم مي باشد . هر ساله به مناسبت اين عيد ، مديريت محترم مجتمع آموزشي اتفاق ، سركار خانم رحماني با كمك اعضاي انجمن اوليا و مربيان و سركار خانم حنوكايي مراسمي به نام جشن حنوكا در مدرسه اتفاق برگزار مي كنند و طي آن هدايايي به عنوان يادبود اين جشن  و آشنايي هرچه بيشتر دانش آموزان با فلسفه برگزاري اين مراسم اهدا مي شود .

جشن حنوکا
جشن حنوکا
جشن حنوکا
جشن حنوکا
جشن حنوکا
جشن حنوکا
جشن حنوکا
جشن حنوکا