دهه فجر
برگزاری مراسم دهه فجر
 
مجتمع آموزشی اتفاق
 
منطقه 6
امور پرورشی و تربیت بدنی
 
سال تحصیلی 92-91
 

تزئین فضای مجتمع به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

تزئین فضای مجتمع به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

 

تزئین فضای مجتمع به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

 

 

تزئین فضای مجتمع به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

اجرای سرود به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

 

 

قرائت مقاله و اجرای دکلمه توسط دانش آموزان به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

سخنرانی و تبریک مدیریت محترم مجتمع سرکار خانم رحمانی به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

اجرای تئاتر به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

اجرای تئاتر به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

تزئین فضای مجتمع به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

 

برگزاری نمایشگاه دست سازه ها ، مقاله، جابربن حیان دانش آموزان به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

 

برگزاری نمایشگاه دست سازه ها ، مقاله، جابربن حیان دانش آموزان به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91

اهداء جوایز و تقدیر نامه به دانش آموزان برتر مقطع دبیرستان نیمه اول سال تحصیلی 92-91

 

اهداء جوایز و تقدیر نامه به دانش آموزان برتر مقطع دبیرستان نیمه اول سال تحصیلی 92-91

 

اهداء جوایز و تقدیر نامه به دانش آموزان برتر مقطع راهنمایی نیمه اول سال تحصیلی 92-91

اهداء جوایز و تقدیر نامه به دانش آموزان برتر مقطع ابتدائی نیمه اول سال تحصیلی 92-91

 

اهداء جوایز و تقدیر نامه به دانش آموزان برتر مقطع ابتدائی نیمه اول سال تحصیلی 92-91

اجرای موسیقی

اجرای مسابقه ورزشی بین همکاران به مناسبت ایام دهه فجر سال تحصیلی 92-91