بازدید از کارخانه شیر پاک

   از آنجا که دوران نوجوانی و کودکی، مرحله ی خیلی مهم در سلامت جسمانی و روانی فرد است، رژیم غذایی سرشار از لبنیات و شیر در این دوران پایه ‌گذار دوران جوانی و میانسالی و حتی سالمندی سالم تر به حساب می آید.
به علاوه، مطالعات نشان می ‌دهد کودکانی که روزانه شیر مصرف می‌ کنند، از سایر کودکانی که علاقه‌ای به خوردن آن ندارند، باهوش ‌ترند. با توجه به این موضوع و اهمیت سلامتی دانش آموزان ، مسئولین مجتمع اتفاق ، بازدید از کارخانه شیر و فراورده های لبنی را برای دانش آموزان این مجتمع ، جهت آگاهی از این موضوع و آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با خواص شیر ترتیب دادند .
 

بازدید از کارخانه شیر پاک
بازدید دانش آموزان از کارخانه شیر پاستوریزه پاک و آموزش فواید شیر توسط جناب آقای زمانی
بازدید از کارخانه شیر پاک
بازدید از کارخانه شیر پاک