برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی

یکی از آزمون هایی که در مدارس باعث تلاش بیشتر دانش آموزان و ایجاد حس رقابت و انگیزه درس خواندن در ایشان می شود ، برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی می باشد. خوشبختانه این آزمون هر ساله در مجتمع آموزشی اتفاق با مدیریت سرکار خانم رحمانی برگزار می شود . امسال آزمون پیشرفت تحصیلی در تاریخ 19/9/1391 در این مجتمع برگزار شد . اسامی دانش آموزان برتر در این آزمون به شرح زیر می باشد :

کلاس اول دبیرستان

کلاس دوم دبیرستان رشته علوم تجربی

کلاس دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک

کلاس سوم دبیرستان رشته علوم تجربی

دنیا کاهن

(رتبه در منطقه 248)

دانیلا یومتوبیان

(رتبه در منطقه 234) 

دوریت حله لویان

(رتبه در منطقه 314 ) 

ستایش رحمانی

(رتبه در منطقه27) 

اورلی شلمو

(رتبه در منطقه 428) 

مهسا صفادل

(رتبه در منطقه 256)

فیونا یوخانوا

(رتبه در منطقه322)

یائل یرمیان

(رتبه در منطقه40)

دیبا وفاداری

( رتبه در منطقه 523)

 

 

هستی امین

( رتبه در منطقه 44 )