مسابقات آمادگي جسماني

اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم گسترش یافته و شواهد علمی از فواید سلامت بخش تمرین و ورزش در حال افزایش است.

نیل به آمادگی جسمانی و حفظ آن بر تمام جنبه های زندگی تاثیر می گذارد. علاوه بر تقویت تندرستی در افزایش بازده کاری نیز مؤثر است. افراد آماده انرژی بیشتری دارند که این حالت بر بازده کاری و فکری نیز تاثیر می گذارد.

انرژی بیشتر فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت را نیز مفید می سازد. آمادگی جسمانی مقاومت در مقابل خستگی را افزایش می دهد و فعالیت جسمانی و الگوی خواب را نیز بهبود می بخشد. با توجه به تمام فوايد گفته شده در بالا يكي از وظايف مهم مدارس تقويت آمادگي جسماني در دانش آموزان و دادن اطلاعات كافي در اين زمينه به ايشان مي باشد ، كه خوشبختانه مجتمع آموزشي اتفاق نيز در اين زمينه از هيچ كوششي دريغ ننموده است . شركت دانش آموزان در مسابقات آمادگي جسماني در تاريخ 29/8/1391 نمونه بارزي از فعاليت هاي مسئولين دلسوز مجتمع آموزشي اتفاق در اين زمينه مي باشد .