هفته نیروی انتظامی

  

هفته نیروی انتظامی
بدون اغراق بالاترین نعمت برای یک ملت داشتن امنیت کامل است.
هفته نیروی انتظامی بهانه ای برای قدردانی از نیروهای پرتلاش نظم و امنیت جامعه و البته نمایش توانمندیها و اقدامات این نیرو در جامعه می باشد.
»سهم من در امنيت و آرامش » شعار امسال هفته نیروی انتظامی است، یعنی فرد فرد آحاد جامعه در توليد، ارتقا و حفظ امنيت سهم دارند و بدون مشارکت مردم و حمايت حاکميت ، پليس هرچه قدر مجهز و قدرتمند باشد نمي تواند به وظيفه خود عمل کند. در همین راستا جهت بزرگداشت هفته نیروی انتظامی و آگاه نمودن دانش آموزان از تلاش ها و خدمات ایشان در تأمین امنیت جامعه ، مراسمی در مجتمع اتفاق با حضور ........ برگزار شد .